Mbytës tub tejzanor

  • Mbytës tub tejzanor

    Mbytës tub tejzanor

    DGF-25C
    Mbytës tub tejzanorështë një lloj makinerie e cila përdor një koncentrues tejzanor për të vepruar në pjesën mbyllëse të kontejnerit të paketimit për të mbyllur paketimin.
    Makina është kompakte dhe e gjithanshme.Me zënie të vogël më pak se 1 cbm, është në gjendje të kryejë të gjithë procesin nga ngarkimi i tubit, orientimi, mbushja, mbyllja, shkurtimi deri në daljen përfundimtare.